Logo

Skogplanting - Setesdal 08.09.2022

Thursday 8 September 2022

17:00 – 21:00

Setesdal, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

Instruktør: Kjell Arne Rosseland

Oppmøte:
Vil bli annonsert senere

Priser:

990,- for landbruket
1730,- for andre bransjer

På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Målgruppe
Kurset egner seg godt for skogeiere som utfører planting selv, skogsarbeidere og andre som utfører plantearbeid.

Emner for kurset

 • Riktig plantebehandling, transport og mellomlagring.
 • God og rasjonell arbeidsteknikk.
 • Velge gode planteplasser
 • Velge riktig planteredskap.
 • Riktig utførelse av plantearbeidet.  
 • Velge riktig plantetall, og kjenne til de økonomiske konsekvensene for vurdering av plantetallet pr dekar.
 • Kvalitetskontroll.

Varighet og praktisk info

Kursinnholdet blir justert etter kursvarighet og deltakernes behov og arbeidsoppgaver.
Kurset arrangeres ute, på arbeidsplassen i kursdeltakernes nærmiljø. Deltakerne benytter eget planteutstyr.

Kjell Arne Rosseland, tlf. 918 35 575
kjellar@skogkurs.no

Map displaying event location

Setesdal, Norge

Skogplanting - Setesdal 08.09.2022

Skogplanting - Setesdal 08.09.2022

Thursday 8 September 2022

17:00 – 21:00

Setesdal, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

Instruktør: Kjell Arne Rosseland

Oppmøte:
Vil bli annonsert senere

Priser:

990,- for landbruket
1730,- for andre bransjer

På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Målgruppe
Kurset egner seg godt for skogeiere som utfører planting selv, skogsarbeidere og andre som utfører plantearbeid.

Emner for kurset

 • Riktig plantebehandling, transport og mellomlagring.
 • God og rasjonell arbeidsteknikk.
 • Velge gode planteplasser
 • Velge riktig planteredskap.
 • Riktig utførelse av plantearbeidet.  
 • Velge riktig plantetall, og kjenne til de økonomiske konsekvensene for vurdering av plantetallet pr dekar.
 • Kvalitetskontroll.

Varighet og praktisk info

Kursinnholdet blir justert etter kursvarighet og deltakernes behov og arbeidsoppgaver.
Kurset arrangeres ute, på arbeidsplassen i kursdeltakernes nærmiljø. Deltakerne benytter eget planteutstyr.

Kjell Arne Rosseland, tlf. 918 35 575
kjellar@skogkurs.no