Logo

Smart bruk av skogfond - Gjerstad 02.11.2022

Wednesday 2 November 2022

16:00 – 21:00

Gjerstad, Norge

About the event

Event by: SKOGKURS

Instruktør:

Jannicke Modell Røhmen - jannickem@skogkurs.no
mobil: 993 17 145

Oppmøte:
Vil bli annonsert senere

Priser:
990,- for landbruket
1730,- for andre bransjer

Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.

For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen.

På denne måten får deltakerne se hvordan skogeiers nettoinntekt øker etter ei drift og påfølgende investeringer - ved riktig bruk av skogfondsmidlene.

Emner for kurset

 • Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?
 • Bruksområder for skogfondet, særlig de som gir skattefordel.
 • Beregning av skogfondsats.
 • Skogfondskalkulatoren.
 • "Skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondet brukes, og merinntekten skogeieren sitter igjen med i lommeboka når skogfond utnyttes maksimalt.
 • Lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringene (skogkultur, veier, planer, miljø, kompetanse mm.)
 • Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre, oversikter og praktisk bruk. 

Varighet og praktisk info
Kurset varer 4 timer. kl. 17 - 21. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs.

Map displaying event location

Get directions

Smart bruk av skogfond - Gjerstad 02.11.2022

Smart bruk av skogfond - Gjerstad 02.11.2022

Wednesday 2 November 2022

16:00 – 21:00

Gjerstad, Norge

About the event

Event by: SKOGKURS

Instruktør:

Jannicke Modell Røhmen - jannickem@skogkurs.no
mobil: 993 17 145

Oppmøte:
Vil bli annonsert senere

Priser:
990,- for landbruket
1730,- for andre bransjer

Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.

For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen.

På denne måten får deltakerne se hvordan skogeiers nettoinntekt øker etter ei drift og påfølgende investeringer - ved riktig bruk av skogfondsmidlene.

Emner for kurset

 • Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?
 • Bruksområder for skogfondet, særlig de som gir skattefordel.
 • Beregning av skogfondsats.
 • Skogfondskalkulatoren.
 • "Skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondet brukes, og merinntekten skogeieren sitter igjen med i lommeboka når skogfond utnyttes maksimalt.
 • Lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringene (skogkultur, veier, planer, miljø, kompetanse mm.)
 • Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre, oversikter og praktisk bruk. 

Varighet og praktisk info
Kurset varer 4 timer. kl. 17 - 21. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs.