Logo

Risikovurdering og pasientsikkerhet iht. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Monday 21 March 2022

12:00 – 15:00

About the event

Organizer: AMBIA - kompetanse og innovasjon for helse & omsorg

Hvordan forstå og bruke risikovurdering og pasientsikkerhet iht. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse­ og omsorgstjenesten. 

(kurs 2 av 3 - hvis du ønsker å melde deg på alle tre kursene - bruk denne lenka)

Myndighetene har bestemt at helse- og omsorgstjenesten skal følge styringsprinsippene iht. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse­ og omsorgstjenesten. Forskriften kom i 2017 og erstatter forskrift om internkontroll i sosial- og omsorgstjenesten fra 2002.  

Helse- og omsorgstjenesten har etter forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring plikt til å planlegge aktivitetene, det er hovedfokus for dette kurset.

Det innebærer blant annet å ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt eller brudd på myndighetskrav, og arbeide systematisk med forbedring av tjenesten og pasient- og brukersikkerhet.

Kurset gjennomgår begrepene som brukes og hvordan man i praksis kan avdekke og minimalisere risiko i eget arbeid eller under samarbeid med andre.

Kurset innhold baserer seg på boken Kvalitet og ledelse i helsetjenesten - arbeidsglede og orden i eget hus, som ble utgitt høsten 2021 og er skrevet av foreleser.

Målgruppe: helsepersonell, saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Foreleser er Elisabeth Arntzen som er utdannet lege spesialrådgiver hos Ambia.
Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn.

Kurset kjøres digitalt på plattformen zoom og har varighet på 3 timer fra kl. 12.00 – 15.00.

Gjennomføringen består 3 timer forelesning med mulighet for spørsmål og diskusjoner underveis, vi legger inn to pauser på 15 minutter i løpet av kurset.

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no

 

Risikovurdering og pasientsikkerhet iht. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Risikovurdering og pasientsikkerhet iht. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Monday 21 March 2022

12:00 – 15:00

About the event

Organizer: AMBIA - kompetanse og innovasjon for helse & omsorg

Hvordan forstå og bruke risikovurdering og pasientsikkerhet iht. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse­ og omsorgstjenesten. 

(kurs 2 av 3 - hvis du ønsker å melde deg på alle tre kursene - bruk denne lenka)

Myndighetene har bestemt at helse- og omsorgstjenesten skal følge styringsprinsippene iht. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse­ og omsorgstjenesten. Forskriften kom i 2017 og erstatter forskrift om internkontroll i sosial- og omsorgstjenesten fra 2002.  

Helse- og omsorgstjenesten har etter forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring plikt til å planlegge aktivitetene, det er hovedfokus for dette kurset.

Det innebærer blant annet å ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt eller brudd på myndighetskrav, og arbeide systematisk med forbedring av tjenesten og pasient- og brukersikkerhet.

Kurset gjennomgår begrepene som brukes og hvordan man i praksis kan avdekke og minimalisere risiko i eget arbeid eller under samarbeid med andre.

Kurset innhold baserer seg på boken Kvalitet og ledelse i helsetjenesten - arbeidsglede og orden i eget hus, som ble utgitt høsten 2021 og er skrevet av foreleser.

Målgruppe: helsepersonell, saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Foreleser er Elisabeth Arntzen som er utdannet lege spesialrådgiver hos Ambia.
Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn.

Kurset kjøres digitalt på plattformen zoom og har varighet på 3 timer fra kl. 12.00 – 15.00.

Gjennomføringen består 3 timer forelesning med mulighet for spørsmål og diskusjoner underveis, vi legger inn to pauser på 15 minutter i løpet av kurset.

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no