Logo

Virkesutnytting ved manuell hogst - Kristiansand - AVLYST!

Friday 21 January 2022

09:00 – 16:00

Strai, Norge

About the event

Organizer: SKOGKURS

Instruktør: Kjell Arne Rosseland

Sted: kurset er avlyst!

Varighet: kl. 9 - 16.

Priser:

1780,- for landbruket
3070,- for andre bransjer

Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris. I tillegg får skogeieren innblikk i hvordan  avvirkningen kan tilpasses den enkelte eiendoms skogressurser ut i fra varierende konjunkturene/tømmerprisene i markedet.

 

Å utnytte gammelskogressursene optimalt er svært viktig for et godt økonomisk resultat av skogproduksjonen. Det er  hovedhogsten som gir skogeieren den største og viktigste inntekten i omløpet. Derfor er kunnskap om virkesutnytting et sentralt tema for den som utfører hogsten.

På kurset lærer du å kappe trestammene i henhold til periodens gjeldene priser, vurdert ut fra stammens kvalitet, lengde og stokkdiameter. Av en kubikkmeterverdi på 350-450 kr er det fort gjort å kappe bort sagtømmer for flere ti-talls kroner/m3 dersom man ikke kjenner sortimenter, kvalitetskravene, tømmerprisene og kjøperens ønsker.

Ulike prislister kan favorisere ulike skogtyper forskjellig. Lang skog med liten avsmalning (f.eks. på høg bonitet), kortere skog med større avsmaling  (f.eks. på låg bonitet), skog med lite/mye massevirkeandel, skog med "spesialsortimenter" ol.
De kortere kursvarighetene (4 og 7,5 timer) inneholder mest om kapping ut fra periodens priser samt gjennomgang av målereglement, og er til stor hjelp for skogeiere som i etterkant av kurset skal utføre hogst. 

På 15 og 52.5 timers kurset lærer du også å planlegge og gjennomføre hogsten og framkjøringen i skogen på en effektiv måte.

Emner for kurset

  • Planlegging av hogst ut fra pristabeller, sortimenter og kvaliteter.
  • Forstå pristabellens oppbygging og virkemåte, og hvordan dette har betydning for prioritering av bestand/skogtype for hogst.
  • Kunnskap om ulike virkessortimenter og virkeskrav.
  • Virkeskontrakt, leveringsbestemmelser og rutiner ved tømmerleveranse.
  • Aptering med stokkpristabell ut fra periodens priser og målereglement. Lage seg tommelfingerregler.

Varighet og praktisk info
Anbefalt varighet: 10-15 timer (andre kursvarigheter: 4 - 7,5 og 52,5 timer)
Kursinnholdet og hvor grundig hvert emne behandles blir justert i forhold til kursvarighet og deltakernes behov.
Kursene gjennomføres med 5-6 deltakere.

Map displaying event location

Strai, Norge

Virkesutnytting ved manuell hogst - Kristiansand - AVLYST!

Virkesutnytting ved manuell hogst - Kristiansand - AVLYST!

Friday 21 January 2022

09:00 – 16:00

Strai, Norge

About the event

Organizer: SKOGKURS

Instruktør: Kjell Arne Rosseland

Sted: kurset er avlyst!

Varighet: kl. 9 - 16.

Priser:

1780,- for landbruket
3070,- for andre bransjer

Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris. I tillegg får skogeieren innblikk i hvordan  avvirkningen kan tilpasses den enkelte eiendoms skogressurser ut i fra varierende konjunkturene/tømmerprisene i markedet.

 

Å utnytte gammelskogressursene optimalt er svært viktig for et godt økonomisk resultat av skogproduksjonen. Det er  hovedhogsten som gir skogeieren den største og viktigste inntekten i omløpet. Derfor er kunnskap om virkesutnytting et sentralt tema for den som utfører hogsten.

På kurset lærer du å kappe trestammene i henhold til periodens gjeldene priser, vurdert ut fra stammens kvalitet, lengde og stokkdiameter. Av en kubikkmeterverdi på 350-450 kr er det fort gjort å kappe bort sagtømmer for flere ti-talls kroner/m3 dersom man ikke kjenner sortimenter, kvalitetskravene, tømmerprisene og kjøperens ønsker.

Ulike prislister kan favorisere ulike skogtyper forskjellig. Lang skog med liten avsmalning (f.eks. på høg bonitet), kortere skog med større avsmaling  (f.eks. på låg bonitet), skog med lite/mye massevirkeandel, skog med "spesialsortimenter" ol.
De kortere kursvarighetene (4 og 7,5 timer) inneholder mest om kapping ut fra periodens priser samt gjennomgang av målereglement, og er til stor hjelp for skogeiere som i etterkant av kurset skal utføre hogst. 

På 15 og 52.5 timers kurset lærer du også å planlegge og gjennomføre hogsten og framkjøringen i skogen på en effektiv måte.

Emner for kurset

  • Planlegging av hogst ut fra pristabeller, sortimenter og kvaliteter.
  • Forstå pristabellens oppbygging og virkemåte, og hvordan dette har betydning for prioritering av bestand/skogtype for hogst.
  • Kunnskap om ulike virkessortimenter og virkeskrav.
  • Virkeskontrakt, leveringsbestemmelser og rutiner ved tømmerleveranse.
  • Aptering med stokkpristabell ut fra periodens priser og målereglement. Lage seg tommelfingerregler.

Varighet og praktisk info
Anbefalt varighet: 10-15 timer (andre kursvarigheter: 4 - 7,5 og 52,5 timer)
Kursinnholdet og hvor grundig hvert emne behandles blir justert i forhold til kursvarighet og deltakernes behov.
Kursene gjennomføres med 5-6 deltakere.