Logo

Webinar: Utviklingssamtalen

Monday 14 March 2022

12:00 – 14:00

About the event

Organizer: KNIF REGNSKAP AS

Utviklingssamtalen

Medarbeiderne er den viktigste ressurs i enhver organisasjon. En organisasjon utvikles gjennom sine medarbeidere. Hvordan kan du sikre at organisasjonens viktigste ressurs leverer og utvikler seg best mulig? Gode utviklingssamtaler viser seg å bidra til å ha motiverte og lojale medarbeider. Men hva er en god utviklingssamtale? Kurset gir deg et praktisk og strukturert verktøy som du kan bruke i utviklingssamtalene med dine medarbeidere dagen etter du har gjennomgått kurset. 

Hva bør en utviklingssamtale med medarbeiderne mine inneholde? Hvordan forberede, gjennomføre og følge opp samtalen? Ofte er metodikken i samtalen avgjørende for resultatet. Når du har gjennomført dette seminaret har du fått praktisk verktøy som du kan bruke i utviklingssamtalene med dine medarbeidere.

Kursinnhold

  • Utviklingstrappene
  • Forberedelse for samtalen
  • Rammene rundt samtalen
  • Gjennomføring av samtalen
  • GROW Model  

 

Foredragsholder

 Øivind Augland er en inspirerende leder som har jobbet innenfor ledelsesfaget i mange årrekker. Han har jobbet mye med organisasjonsledelse og vært med og startet Xpand Norge AS. Et firma som har som mål “å bistå enkeltmennesker og organisasjoner til gode valg og prioriteringer.” Øivind har også startet Persolog Norge som er distributør av Persolog adferdsanalyser i Norge. Han har en erfaringsbasert tilnærming til trening av ledere og medarbeider og vil at deltakerne skal få praktisk hjelp inn i sin jobbvirkelighet. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet og har arbeidet i Frikirken i mange år.  

 

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

Webinar: Utviklingssamtalen

Webinar: Utviklingssamtalen

Monday 14 March 2022

12:00 – 14:00

About the event

Organizer: KNIF REGNSKAP AS

Utviklingssamtalen

Medarbeiderne er den viktigste ressurs i enhver organisasjon. En organisasjon utvikles gjennom sine medarbeidere. Hvordan kan du sikre at organisasjonens viktigste ressurs leverer og utvikler seg best mulig? Gode utviklingssamtaler viser seg å bidra til å ha motiverte og lojale medarbeider. Men hva er en god utviklingssamtale? Kurset gir deg et praktisk og strukturert verktøy som du kan bruke i utviklingssamtalene med dine medarbeidere dagen etter du har gjennomgått kurset. 

Hva bør en utviklingssamtale med medarbeiderne mine inneholde? Hvordan forberede, gjennomføre og følge opp samtalen? Ofte er metodikken i samtalen avgjørende for resultatet. Når du har gjennomført dette seminaret har du fått praktisk verktøy som du kan bruke i utviklingssamtalene med dine medarbeidere.

Kursinnhold

  • Utviklingstrappene
  • Forberedelse for samtalen
  • Rammene rundt samtalen
  • Gjennomføring av samtalen
  • GROW Model  

 

Foredragsholder

 Øivind Augland er en inspirerende leder som har jobbet innenfor ledelsesfaget i mange årrekker. Han har jobbet mye med organisasjonsledelse og vært med og startet Xpand Norge AS. Et firma som har som mål “å bistå enkeltmennesker og organisasjoner til gode valg og prioriteringer.” Øivind har også startet Persolog Norge som er distributør av Persolog adferdsanalyser i Norge. Han har en erfaringsbasert tilnærming til trening av ledere og medarbeider og vil at deltakerne skal få praktisk hjelp inn i sin jobbvirkelighet. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet og har arbeidet i Frikirken i mange år.  

 

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no