Logo

Studieteknikk ved eksamensforberedelser

Wednesday 25 May 2022

17:00 – 18:00

About the event

Organizer: ANSA medlemmer

Forskningsbaserte tips for eksamensforberedelsene:

- Hvordan bruke den siste innspurten mest mulig effektivt?

I dette webinaret presenteres et knippe metoder som kan benyttes for å forbedre studieteknikk. Metodene er enkle og praktiske og er aktuelle for studenter på tvers av fagområder.    

Foredragsholder Connie Nilsen har doktorgrad i psykologi og mange års erfaring med undervisning og veiledning av studenter. 

 

Studieteknikk ved eksamensforberedelser

Studieteknikk ved eksamensforberedelser

Wednesday 25 May 2022

17:00 – 18:00

About the event

Organizer: ANSA medlemmer

Forskningsbaserte tips for eksamensforberedelsene:

- Hvordan bruke den siste innspurten mest mulig effektivt?

I dette webinaret presenteres et knippe metoder som kan benyttes for å forbedre studieteknikk. Metodene er enkle og praktiske og er aktuelle for studenter på tvers av fagområder.    

Foredragsholder Connie Nilsen har doktorgrad i psykologi og mange års erfaring med undervisning og veiledning av studenter.