Logo

Bruk og vedlikehold av motorsag - Kragerø 10.02.22

10 February 2022 08:30 –

11 February 2022 16:00

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer 

Instruktør

Peder Aarø, tlf. 907 61 576
peder@skagerak-trepleie.no

Oppmøte

Dag 1: kl. 08.30 - Skagerak trepleie, Vadfossveien 15, Kragerø
Dag 2: praksisdag ute: kl. 08.30 - 15.30

Priser

2250,- for landbruket
3950,- for andre bransjer (E-verk, vegvesen, parkvesen, jernbane m.fl.)

Sikkerhetsopplæring
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Map displaying event location

Get directions

Bruk og vedlikehold av motorsag - Kragerø 10.02.22

Bruk og vedlikehold av motorsag - Kragerø 10.02.22

10 February 2022 08:30 –

11 February 2022 16:00

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer 

Instruktør

Peder Aarø, tlf. 907 61 576
peder@skagerak-trepleie.no

Oppmøte

Dag 1: kl. 08.30 - Skagerak trepleie, Vadfossveien 15, Kragerø
Dag 2: praksisdag ute: kl. 08.30 - 15.30

Priser

2250,- for landbruket
3950,- for andre bransjer (E-verk, vegvesen, parkvesen, jernbane m.fl.)

Sikkerhetsopplæring
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr.