Logo

Vindfallhogst - Sør-Aurdal

Friday 10 December 2021

08:30 – 15:00

Begnavegen 215, 2937 Begna, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

KURSET ER FULLT

Deltakere må ha god erfaring med bruk av motorsag.

Kurset foregår en dag ute i skogen. Husk mat og drikke

På kurset benytter deltakerne sin egen sag og godkjent verneutstyr. 


Tid og sted:
Oppmøte kl 08.30 Begna bruk

Priser

1 570,- for landbruket
2 590,- for andre bransjer


Instruktør
Bjørnar Sørbøen, mobil: 977 08 990
e-post: bsorboen@gmail.com

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd. Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Emner for kurset:

 • Verneutstyr
 • Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog.
 • Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin
 • Aktuelt hjelpeutstyr
 • Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge
 • Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger
 • Sikre metoder for løskapping fra rotvelte
 • Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.  

Varighet og praktisk info Kurstid: 7,5 timer. Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst. 

Map displaying event location

Begnavegen 215, 2937 Begna, Norge

Vindfallhogst - Sør-Aurdal

Vindfallhogst - Sør-Aurdal

Friday 10 December 2021

08:30 – 15:00

Begnavegen 215, 2937 Begna, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

KURSET ER FULLT

Deltakere må ha god erfaring med bruk av motorsag.

Kurset foregår en dag ute i skogen. Husk mat og drikke

På kurset benytter deltakerne sin egen sag og godkjent verneutstyr. 


Tid og sted:
Oppmøte kl 08.30 Begna bruk

Priser

1 570,- for landbruket
2 590,- for andre bransjer


Instruktør
Bjørnar Sørbøen, mobil: 977 08 990
e-post: bsorboen@gmail.com

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd. Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Emner for kurset:

 • Verneutstyr
 • Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog.
 • Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin
 • Aktuelt hjelpeutstyr
 • Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge
 • Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger
 • Sikre metoder for løskapping fra rotvelte
 • Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.  

Varighet og praktisk info Kurstid: 7,5 timer. Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst.