Logo

Vinterleir på Haraset 2022

18 February 2022 18:00 –

20 February 2022 16:00

Haraset, Stange, Norge

About the event

Organizer: Acta Region Øst

Dato: 18.-20. februar
Sted: Haraset Leirsted
Alder: 3.-7. trinn
Pris: Leirklubbmedlemmer: 850,- Ikke medlemmer 950,-
Medlemsskap koster kr 50,-.

Kontaktperson: May Solveig Slåtsveen, msks@normisjon.no, 980 97 905)

(For information translated to English, scroll down.)

Vi vil til en hver tid følge og legge til rette for gjeldende retningslinjer fra myndighetene når det gjelder avstand og god hygiene med tanke på smittevern.

NB! Ved påmelding senere enn 5 dager før leiren starter, økes prisen med kr. 100,- pr. deltaker.

Acta Øst har søskenmoderasjon på kr. 100,- per søsken.

Acta Øst anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben, det koster kr. 50,- per år, og da får du kr. 100,- i avslag per leir innenfor samme kalenderår. Medlemskap i leirklubben gir oss tilgang til støttemidler til å drive enda mer leir!

Dersom det er litt mye å betale for leir i forhold til økonomien så har Acta leirstøtte for deler av eller hele summen. Ta kontakt med leirsjef om dette, så ordner vi det.

Generell informasjon:

Å være på leir er noe helt spesielt. En helg på leir er dager hvor det meste som gjøres, gjøres sammen. Man spiser sammen, synger sammen, leker sammen, lærer sammen og man sover på rom sammen. På våre leirer ønsker vi at alle skal bli sett og få lov til å være seg selv. Her får du muligheten til å bli kjent med nye mennesker, deg selv og Jesus.

For dere som er ukjent med leir, her er litt informasjon:

Program på leir: Et vanlig dagsprogram på leir vil inneholde: vekking, morgensamling, frokost, bibeltime, ulike ofte temabaserte aktiviteter, lunsj, aktiviteter og seminarer fortsetter, middag, noen ganger festmåltid, festkveld, fokussamling og deretter litt kake og snaks før ro.

Pakkeliste til leir: Bibel/Det nye testamentet, skrivesaker, sovepose + laken/putetrekk, toalettsaker, håndkle, uteklær, innesko og evt penger til kollekt og kiosk.

Trygg leir: Et viktig fokus i leirarbeidet er trygg leir. Vi jobber bevisst med at våre leirer skal være TRYGGE på alle måter, både fysisk, emosjonelt og åndelig. Ta kontakt med oss om du eller noen andre ikke opplever dette.

I uken før leir vil du også motta en epost fra oss på hva leiren vil inneholde.

På normisjonost.no finner du mer informasjon om kommende leirer og bilder fra tidligere arrangement. I tillegg finner du her kontaktinformasjon til våre ansatte. Kontakt oss gjerne for spørsmål, ris eller ros.

Lik gjerne siden vår på Facebook (Acta Øst), følg oss på actaost på instagram eller legg til actaregost på snapchat. Her kommer jevnlige oppdateringer.

Vi ønsker deg velkommen til Acta Øst sine leirer!

Winter Camp Haraset 2022

Date: 18.-20. februar
Location: Haraset Leirsted 
Age: 3.-7. Grade
Cost: Camp members: 850- Nonmembers 950,- 
(membership costs 50,-)

Contact: May Solveig Slåtsveen, msks@normisjon.no, 980 97 905)


We will follow the authorities' current guidelines for infection control.

PLEASE NOTE; If registration takes place 5 days or fewer before the start of the camp, the price will increase by 100 NOK per person.

Acta Øst has a sibling discount of 100 NOK per sibling.   

Acta Øst recomends that you join our Campclub. The cost is 50 NOK per year and for each camp you take part in there is a 100 NOK discount for the year’s subscription. Membership also allows us access to grants so we can run more camps during the year! 

General information: 

To take part in a Camp is something special. A weekend where everything you do is done together. You eat together, sing together, play together, learn together and you share sleeping accommodation. At our camps we want everyone to feel appreciated and to be themselves. You are given the opportunity to get to know new people, yourself and Jesus. Welcome!    

 
For those of you who are new to our camps, here is some information; The daily routine will include a wakeup call, morning assembly, breakfast, bible studies, often two different themed activities, and then lunch after which seminars and activities will continue before dinner. Dinner will be sometimes followed by an evening party, focus gatherings, cake and snacks before settling in for the night.        
 
What to bring; Bible/The new testament, pen/pencil/paper, sleeping bag + bedsheet and pillowcase, toiletries, towel, outdoor clothes and boots, indoor shoes/slippers and there is an option to bring money for donations and the snack bar.  
 
Safe Camp; we are very conscious of the importance of your safety and wellbeing for the duration of the camp, physically, emotionally and spiritually. Please contact us if you feel unsafe or have a bad experience.  
 
In the weeks before the camp you will receive an email with further information about the camp’s activities. On our website www.normisjonost.no you will find more information about our upcoming camps as well as pictures from previous events.
 
You will also find the contact details of our employers. Please get in touch if you have comments or questions!    
 
You can also like our Facebook page (Acta Øst), follow actaost on Instagram or add actaregost on snapchat. We often post updates!  
 
We welcome you to Acta Øst and our camps!  
Map displaying event location

Haraset, Stange, Norge

Vinterleir på Haraset 2022

Vinterleir på Haraset 2022

18 February 2022 18:00 –

20 February 2022 16:00

Haraset, Stange, Norge

About the event

Organizer: Acta Region Øst

Dato: 18.-20. februar
Sted: Haraset Leirsted
Alder: 3.-7. trinn
Pris: Leirklubbmedlemmer: 850,- Ikke medlemmer 950,-
Medlemsskap koster kr 50,-.

Kontaktperson: May Solveig Slåtsveen, msks@normisjon.no, 980 97 905)

(For information translated to English, scroll down.)

Vi vil til en hver tid følge og legge til rette for gjeldende retningslinjer fra myndighetene når det gjelder avstand og god hygiene med tanke på smittevern.

NB! Ved påmelding senere enn 5 dager før leiren starter, økes prisen med kr. 100,- pr. deltaker.

Acta Øst har søskenmoderasjon på kr. 100,- per søsken.

Acta Øst anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben, det koster kr. 50,- per år, og da får du kr. 100,- i avslag per leir innenfor samme kalenderår. Medlemskap i leirklubben gir oss tilgang til støttemidler til å drive enda mer leir!

Dersom det er litt mye å betale for leir i forhold til økonomien så har Acta leirstøtte for deler av eller hele summen. Ta kontakt med leirsjef om dette, så ordner vi det.

Generell informasjon:

Å være på leir er noe helt spesielt. En helg på leir er dager hvor det meste som gjøres, gjøres sammen. Man spiser sammen, synger sammen, leker sammen, lærer sammen og man sover på rom sammen. På våre leirer ønsker vi at alle skal bli sett og få lov til å være seg selv. Her får du muligheten til å bli kjent med nye mennesker, deg selv og Jesus.

For dere som er ukjent med leir, her er litt informasjon:

Program på leir: Et vanlig dagsprogram på leir vil inneholde: vekking, morgensamling, frokost, bibeltime, ulike ofte temabaserte aktiviteter, lunsj, aktiviteter og seminarer fortsetter, middag, noen ganger festmåltid, festkveld, fokussamling og deretter litt kake og snaks før ro.

Pakkeliste til leir: Bibel/Det nye testamentet, skrivesaker, sovepose + laken/putetrekk, toalettsaker, håndkle, uteklær, innesko og evt penger til kollekt og kiosk.

Trygg leir: Et viktig fokus i leirarbeidet er trygg leir. Vi jobber bevisst med at våre leirer skal være TRYGGE på alle måter, både fysisk, emosjonelt og åndelig. Ta kontakt med oss om du eller noen andre ikke opplever dette.

I uken før leir vil du også motta en epost fra oss på hva leiren vil inneholde.

På normisjonost.no finner du mer informasjon om kommende leirer og bilder fra tidligere arrangement. I tillegg finner du her kontaktinformasjon til våre ansatte. Kontakt oss gjerne for spørsmål, ris eller ros.

Lik gjerne siden vår på Facebook (Acta Øst), følg oss på actaost på instagram eller legg til actaregost på snapchat. Her kommer jevnlige oppdateringer.

Vi ønsker deg velkommen til Acta Øst sine leirer!

Winter Camp Haraset 2022

Date: 18.-20. februar
Location: Haraset Leirsted 
Age: 3.-7. Grade
Cost: Camp members: 850- Nonmembers 950,- 
(membership costs 50,-)

Contact: May Solveig Slåtsveen, msks@normisjon.no, 980 97 905)


We will follow the authorities' current guidelines for infection control.

PLEASE NOTE; If registration takes place 5 days or fewer before the start of the camp, the price will increase by 100 NOK per person.

Acta Øst has a sibling discount of 100 NOK per sibling.   

Acta Øst recomends that you join our Campclub. The cost is 50 NOK per year and for each camp you take part in there is a 100 NOK discount for the year’s subscription. Membership also allows us access to grants so we can run more camps during the year! 

General information: 

To take part in a Camp is something special. A weekend where everything you do is done together. You eat together, sing together, play together, learn together and you share sleeping accommodation. At our camps we want everyone to feel appreciated and to be themselves. You are given the opportunity to get to know new people, yourself and Jesus. Welcome!    

 
For those of you who are new to our camps, here is some information; The daily routine will include a wakeup call, morning assembly, breakfast, bible studies, often two different themed activities, and then lunch after which seminars and activities will continue before dinner. Dinner will be sometimes followed by an evening party, focus gatherings, cake and snacks before settling in for the night.        
 
What to bring; Bible/The new testament, pen/pencil/paper, sleeping bag + bedsheet and pillowcase, toiletries, towel, outdoor clothes and boots, indoor shoes/slippers and there is an option to bring money for donations and the snack bar.  
 
Safe Camp; we are very conscious of the importance of your safety and wellbeing for the duration of the camp, physically, emotionally and spiritually. Please contact us if you feel unsafe or have a bad experience.  
 
In the weeks before the camp you will receive an email with further information about the camp’s activities. On our website www.normisjonost.no you will find more information about our upcoming camps as well as pictures from previous events.
 
You will also find the contact details of our employers. Please get in touch if you have comments or questions!    
 
You can also like our Facebook page (Acta Øst), follow actaost on Instagram or add actaregost on snapchat. We often post updates!  
 
We welcome you to Acta Øst and our camps!