Logo

Helserett i 3-trinn (alle tre kurs, gir 600,- i rabatt).

15 March 2022 08:55 –

26 April 2022 12:00

About the event

Organizer: AMBIA - kompetanse og innovasjon for helse & omsorg

Helserett i 3-trinn (tre kurs med 600,- i rabatt), omfatter disse tre kursene: 

Rett til helsehjelp, rettigheter som pasient/bruker den 15/3 kl 09-12.

 • Viktige definisjoner: pasient, bruker, pårørende, helsehjelp og helsepersonell.
 • Rett til helse- og omsorgstjenester – betydningen av kap. 2.
 • Rettigheter som pasisent/bruker/pårørende – kap. 3 og 4. Informasjon og brukermedvirkning.

Om helsepersonells rolle og ansvar. Dokumentasjonsplikt og taushetsplikt. Klagereglene. Pasient- og brukerombudet. Den 29/3 kl 09-12.

 • Helsepersonells rolle og ansvar – betydningen av forsvarlighetskravet.
 • Dokumentasjonsplikt/journalføring – pasient- og brukerrettigheter.
 • Vern mot spredning av opplysninger – om taushetsplikten.
 • Klagerett, klageregler, varsel om alvorlig hendelse.
 • Tilsynssaker – melding til statsforvalter.
 • Pasient- og brukerombudet.

Bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten den 26/4 kl 09-12

 • Hovedregel om samtykke – rettslig grunnlag.
 • Samtykkekompetanse.
 • Representativt samtykke.
 • Helsepersonells myndighet etter §7.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.
 • Helse og omsorgsloven kap. 9 og 10.

Foreleser: Anne Christine Breivik som er spesialrådgiver jus. Hun er jurist med bred erfaring fra helse- og omsorgsjus i Oslo kommune samt Helsetilsynet m. flere.

Målgruppe: helsepersonell, saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Kursene kjøres digitalt på plattformen zoom og har varighet på 3 timer fra kl. 0900 – 1200.  Gjennomføringen består av 2×45 minutter forelesning, to pauser på 15 minutter, samt avslutningsvis gruppdiskusjon rundt et case med mulighet for spørsmål (60 min). Pris 4770,- pr person på kursrekka Helserett i 3-trinn.

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

 

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no

Helserett i 3-trinn (alle tre kurs, gir 600,- i rabatt).

Helserett i 3-trinn (alle tre kurs, gir 600,- i rabatt).

15 March 2022 08:55 –

26 April 2022 12:00

About the event

Organizer: AMBIA - kompetanse og innovasjon for helse & omsorg

Helserett i 3-trinn (tre kurs med 600,- i rabatt), omfatter disse tre kursene: 

Rett til helsehjelp, rettigheter som pasient/bruker den 15/3 kl 09-12.

 • Viktige definisjoner: pasient, bruker, pårørende, helsehjelp og helsepersonell.
 • Rett til helse- og omsorgstjenester – betydningen av kap. 2.
 • Rettigheter som pasisent/bruker/pårørende – kap. 3 og 4. Informasjon og brukermedvirkning.

Om helsepersonells rolle og ansvar. Dokumentasjonsplikt og taushetsplikt. Klagereglene. Pasient- og brukerombudet. Den 29/3 kl 09-12.

 • Helsepersonells rolle og ansvar – betydningen av forsvarlighetskravet.
 • Dokumentasjonsplikt/journalføring – pasient- og brukerrettigheter.
 • Vern mot spredning av opplysninger – om taushetsplikten.
 • Klagerett, klageregler, varsel om alvorlig hendelse.
 • Tilsynssaker – melding til statsforvalter.
 • Pasient- og brukerombudet.

Bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten den 26/4 kl 09-12

 • Hovedregel om samtykke – rettslig grunnlag.
 • Samtykkekompetanse.
 • Representativt samtykke.
 • Helsepersonells myndighet etter §7.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.
 • Helse og omsorgsloven kap. 9 og 10.

Foreleser: Anne Christine Breivik som er spesialrådgiver jus. Hun er jurist med bred erfaring fra helse- og omsorgsjus i Oslo kommune samt Helsetilsynet m. flere.

Målgruppe: helsepersonell, saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Kursene kjøres digitalt på plattformen zoom og har varighet på 3 timer fra kl. 0900 – 1200.  Gjennomføringen består av 2×45 minutter forelesning, to pauser på 15 minutter, samt avslutningsvis gruppdiskusjon rundt et case med mulighet for spørsmål (60 min). Pris 4770,- pr person på kursrekka Helserett i 3-trinn.

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

 

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no