Logo

Grunnleggende innføring i BPA - bred målgruppe

Monday 14 February 2022

12:00 – 15:00

About the event

Organizer: AMBIA - Norges fremste leverandør av BPA-kompetanse

Grunnleggende innføring i BPA  

Et kurs som vil være nyttig for alle kommunalt ansatte, og er relvant for personer som vurderer å søke om BPA, som ønsker grunnleggende informasjon og kunnskap om ordningen.

Målsettingen med kurset er at deltakerne skal bli trygge på intensjonen med BPA og rollefordelingen mellom saksbehandler/kommune, arbeidsleder og assistent. Videre er det viktig at deltakerne får en oversikt over gjeldende lovverk og organisasjonsformer for BPA.  

Kurset tar for seg følgende tema:
BPA – hva er det?
Intensjonen med BPA, historiske linjer, lovverk, rundskriv og rettighetsfesting, NY NOU. Forholdet mellom arbeidsleder og kommunen som arbeidsgiver – rettigheter og plikter jfr arbeidsgivers-/arbeidsleders-/assistentens rolle.

Dato: 14. februar klokken 12 – 15. Pris: kr 1.790,-. Kurset arrangeres digitalt med spesialrådgiver BPA Tone Torp.

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering/utsettelse.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no

Grunnleggende innføring i BPA - bred målgruppe

Grunnleggende innføring i BPA - bred målgruppe

Monday 14 February 2022

12:00 – 15:00

About the event

Organizer: AMBIA - Norges fremste leverandør av BPA-kompetanse

Grunnleggende innføring i BPA  

Et kurs som vil være nyttig for alle kommunalt ansatte, og er relvant for personer som vurderer å søke om BPA, som ønsker grunnleggende informasjon og kunnskap om ordningen.

Målsettingen med kurset er at deltakerne skal bli trygge på intensjonen med BPA og rollefordelingen mellom saksbehandler/kommune, arbeidsleder og assistent. Videre er det viktig at deltakerne får en oversikt over gjeldende lovverk og organisasjonsformer for BPA.  

Kurset tar for seg følgende tema:
BPA – hva er det?
Intensjonen med BPA, historiske linjer, lovverk, rundskriv og rettighetsfesting, NY NOU. Forholdet mellom arbeidsleder og kommunen som arbeidsgiver – rettigheter og plikter jfr arbeidsgivers-/arbeidsleders-/assistentens rolle.

Dato: 14. februar klokken 12 – 15. Pris: kr 1.790,-. Kurset arrangeres digitalt med spesialrådgiver BPA Tone Torp.

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering/utsettelse.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no