Logo

Innføringskurs i arbeidsledelse, for medarbeidsledere

Tuesday 15 March 2022

12:00 – 15:00

About the event

Organizer: AMBIA - Norges fremste leverandør av BPA-kompetanse

Innføringskurs i arbeidsledelse for medarbeidsledere i BPA

Formålet med kurset er å gi medarbeidsledere verktøy som er nødvendig for å lykkes med BPA-ordningene. Tema på kurset vil være; historien om og hva er BPA, organisering av BPA - roller og ansvar.

Hva er medarbeidsleder sin hverdag?  

Daglig drift av ordningen bl.a.; opplæring til assistentene, kommunikasjon, turnus, arbeidsmiljø, med mer.

Det kan være lurt også for nære relasjoner til medarbeidsleder å delta på dette kurset, for å få innsikt i arbeidet som må utføres.

Dato: 15. mars  kl. 12 – 15. Pris: kr 1.790,-.

Kurset arrangeres digitalt med spesialrådgiver BPA Tone Torp sammen med en medarbeidsleder. 

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

 

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no

Innføringskurs i arbeidsledelse, for medarbeidsledere

Innføringskurs i arbeidsledelse, for medarbeidsledere

Tuesday 15 March 2022

12:00 – 15:00

About the event

Organizer: AMBIA - Norges fremste leverandør av BPA-kompetanse

Innføringskurs i arbeidsledelse for medarbeidsledere i BPA

Formålet med kurset er å gi medarbeidsledere verktøy som er nødvendig for å lykkes med BPA-ordningene. Tema på kurset vil være; historien om og hva er BPA, organisering av BPA - roller og ansvar.

Hva er medarbeidsleder sin hverdag?  

Daglig drift av ordningen bl.a.; opplæring til assistentene, kommunikasjon, turnus, arbeidsmiljø, med mer.

Det kan være lurt også for nære relasjoner til medarbeidsleder å delta på dette kurset, for å få innsikt i arbeidet som må utføres.

Dato: 15. mars  kl. 12 – 15. Pris: kr 1.790,-.

Kurset arrangeres digitalt med spesialrådgiver BPA Tone Torp sammen med en medarbeidsleder. 

---------------------------------------------

Betingelser og forbehold:
Inntil en uke før kurset kan du melde deg av uten kostnader. Ved avmelding mindre enn sju dager før kurset, blir kursavgift refundert minus en avmeldingsavgift på 500,-. Vi tar forbehold om gjennomføring, og vil gi varsel senest en uke før ved kansellering.

Det er mulig å melde på flere deltagere – selv om du ikke vet navnet på de som vil delta – dette gjør du via «Uspesifisert påmelding». Vi gjør oppmerksom på at prisen på kurset er pr. person.

OBS! Hvis det er en kommunal virksomhet som skal betale - bruk organisasjonsnummer samt velg EHF mht hvor faktura skal sendes.

---------------------------------------------

 

Spørsmål? Kontakt Ambia på post@ambia.no 

Ambia sin visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi, for helse og omsorg i hele Norge. Nysgjerrig på flere av våre åpne kurs i BPA, helse- og omsorgsjuss eller kvalitetsutvikling? Trenger kommunen din en analyse, rådgivning eller prosess? Leder- og/eller organisasjonsutvikling?

Sjekk Ambia sin nettside eller kontakt oss på post@ambia.no