Logo

Bruk og vedlikehold av motorsag - Sogndal og Lærdal/Luster

29 November 2021 16:00 –

2 December 2021 16:00

Mannhellervegen 643, 6854 Kaupanger, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Dokumentert sikkerhetsopplæring på 15 timer fordelt på 2 dager.

Dette er et ekstrakurs med inntil 5 deltakere!

Instruktør
Arnt Laukeland

Dag 1-  inne - Oppmøte:

29. nov: 16.00-22.00 - Lærdal brannstasjon, Bergo 4, 6887 Lærdal
Eller
30. nov: 17.00-22.00 - Teknisk drift, Gaupnegrandane 17, 6868 Gaupne

NB! Du velger sted for dag 1 ved påmelding

Dag 2 -  Ute - Oppmøte:

2. des: 09.00-16.00 - Valeberg på Kaupanger i OVF skogen

Priser
2 050,- for landbruket
3 525,- for andre bransjer

Sikkerhetsopplæring.
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Arnt Laukeland, tlf. 991 63 200
arnt.laukeland@outlook.com

Map displaying event location

Get directions

Bruk og vedlikehold av motorsag - Sogndal og Lærdal/Luster

Bruk og vedlikehold av motorsag - Sogndal og Lærdal/Luster

29 November 2021 16:00 –

2 December 2021 16:00

Mannhellervegen 643, 6854 Kaupanger, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Dokumentert sikkerhetsopplæring på 15 timer fordelt på 2 dager.

Dette er et ekstrakurs med inntil 5 deltakere!

Instruktør
Arnt Laukeland

Dag 1-  inne - Oppmøte:

29. nov: 16.00-22.00 - Lærdal brannstasjon, Bergo 4, 6887 Lærdal
Eller
30. nov: 17.00-22.00 - Teknisk drift, Gaupnegrandane 17, 6868 Gaupne

NB! Du velger sted for dag 1 ved påmelding

Dag 2 -  Ute - Oppmøte:

2. des: 09.00-16.00 - Valeberg på Kaupanger i OVF skogen

Priser
2 050,- for landbruket
3 525,- for andre bransjer

Sikkerhetsopplæring.
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Arnt Laukeland, tlf. 991 63 200
arnt.laukeland@outlook.com