Logo

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Monday 22 November 2021

18:00 – 21:00

About the event

Organizer: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Avvirkingskostnaden utgjør en stor andel av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten. 

Timekostnadene på maskinene er høy, og kan produktiviteten økes vil produksjonskostnaden gå ned. Hvis planleggeren (skogbrukslederen, entreprenøren eller andre) kjenner hva som generer tid, og samtidig er i stand til å kalkulere tilretteleggingstiltakene, er det mulig å planlegge skogsdriftene med lavest mulig totalkostnad.

Kursopplegget tar for seg:

 1.  Kostnadsdrivere og tidsbruk ved hogst og framkjøring med moderne skogsmaskiner
 2.  Hvilke tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere kostnadene og øke effektiviteten

I kurset er det lagt opp til øvelser baserte på flere enkle kalkulatorer knyttet til kostnadsdriverne. Det er også lagt opp til øvelser ute, men denne delen kan droppes hvis forholdene ikke ligger til rette for det. 

Instruktører: Øyvind og Mikael

Målgruppe:

 • Ansatte i skogeirorganisasjonene (skogbruksledere, produksjonsplanleggere etc.)
 • Entreprenører
 • Bachelor- og masterstudenter i skogfag
 • Skogeiere med særlig interesse og kompetanse

Kusopplegget har blitt til i prosjektet «Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter». Prosjektet er ledet av Skogkurs i samarbeid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Monday 22 November 2021

18:00 – 21:00

About the event

Organizer: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Avvirkingskostnaden utgjør en stor andel av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten. 

Timekostnadene på maskinene er høy, og kan produktiviteten økes vil produksjonskostnaden gå ned. Hvis planleggeren (skogbrukslederen, entreprenøren eller andre) kjenner hva som generer tid, og samtidig er i stand til å kalkulere tilretteleggingstiltakene, er det mulig å planlegge skogsdriftene med lavest mulig totalkostnad.

Kursopplegget tar for seg:

 1.  Kostnadsdrivere og tidsbruk ved hogst og framkjøring med moderne skogsmaskiner
 2.  Hvilke tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere kostnadene og øke effektiviteten

I kurset er det lagt opp til øvelser baserte på flere enkle kalkulatorer knyttet til kostnadsdriverne. Det er også lagt opp til øvelser ute, men denne delen kan droppes hvis forholdene ikke ligger til rette for det. 

Instruktører: Øyvind og Mikael

Målgruppe:

 • Ansatte i skogeirorganisasjonene (skogbruksledere, produksjonsplanleggere etc.)
 • Entreprenører
 • Bachelor- og masterstudenter i skogfag
 • Skogeiere med særlig interesse og kompetanse

Kusopplegget har blitt til i prosjektet «Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter». Prosjektet er ledet av Skogkurs i samarbeid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.