Logo

Webinar, 20. april 2022: Spondyloartritt - også i opptak!

Wednesday 20 April 2022

18:00 – 20:00

About the event

Organizer: Norsk Manuellterapeutforening

Webinar om spondyloartritt med revmatolog Inger Jorid Berg

Tema: Spondyloartritt 

* Om spondyloartritt
* Diagnostikk
* Behandling – medikamenter og trening

Foreleser:  Inger Jorid Berg er revmatolog og overlege ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Hun har bred og mangeårig erfaring med utredning, oppfølging og behandling av artrittsykdommer. I hovedsak jobber hun med polikliniske pasienter.

Inger Jorid har PhD grad, og temaet for avhandlingen var risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt. Hun har vært involvert i studier på trening ved ankyloserende spondylitt og spondyloartritt.

For tiden jobber hun 50 % klinisk på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet og er 50% i post doc stilling på prosjekt som omhandler oppfølgingsmodeller for pasienter med aksial spondyloartritt som behandles med TNF-hemmere.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 2 uker.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 400 kr

  • Ikke-medlem NMF: 600 kr

 

Kurskontakt:  Per Svor, per@manuellterapi.no

 

Ønsker du mer informasjon om NMF, eller vil du bli medlem?

Om medlemskap i Norsk Manuellterapeutforening: Er du autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet, og deltar ofte på kurs? Bli faglig medlem i NMF for kun 900 kr i året! Som medlem i NMF får du gode rabatter på de fleste kursene og webinarene vi arrangerer. I tillegg har du svært mange andre fordeler som del av medlemskapet i NMF:

Nye medlemmer av NMF får i tillegg gratis webinarer, les mer på www.muskelskjelett.org.

Kurskalender: Sjekk også ut foreningens øvrige kurs på vår kurskalender!

Nyhetsbrev: Ønsker du å bli oppdatert på nye kurs og webinarer? Meld deg på vårt nyhetsbrev, vi sender ut omlag ett nyhetsbrev i uka.  

Webinar, 20. april 2022: Spondyloartritt - også i opptak!

Webinar, 20. april 2022: Spondyloartritt - også i opptak!

Wednesday 20 April 2022

18:00 – 20:00

About the event

Organizer: Norsk Manuellterapeutforening

Webinar om spondyloartritt med revmatolog Inger Jorid Berg

Tema: Spondyloartritt 

* Om spondyloartritt
* Diagnostikk
* Behandling – medikamenter og trening

Foreleser:  Inger Jorid Berg er revmatolog og overlege ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Hun har bred og mangeårig erfaring med utredning, oppfølging og behandling av artrittsykdommer. I hovedsak jobber hun med polikliniske pasienter.

Inger Jorid har PhD grad, og temaet for avhandlingen var risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt. Hun har vært involvert i studier på trening ved ankyloserende spondylitt og spondyloartritt.

For tiden jobber hun 50 % klinisk på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet og er 50% i post doc stilling på prosjekt som omhandler oppfølgingsmodeller for pasienter med aksial spondyloartritt som behandles med TNF-hemmere.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 2 uker.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 400 kr

  • Ikke-medlem NMF: 600 kr

 

Kurskontakt:  Per Svor, per@manuellterapi.no

 

Ønsker du mer informasjon om NMF, eller vil du bli medlem?

Om medlemskap i Norsk Manuellterapeutforening: Er du autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet, og deltar ofte på kurs? Bli faglig medlem i NMF for kun 900 kr i året! Som medlem i NMF får du gode rabatter på de fleste kursene og webinarene vi arrangerer. I tillegg har du svært mange andre fordeler som del av medlemskapet i NMF:

Nye medlemmer av NMF får i tillegg gratis webinarer, les mer på www.muskelskjelett.org.

Kurskalender: Sjekk også ut foreningens øvrige kurs på vår kurskalender!

Nyhetsbrev: Ønsker du å bli oppdatert på nye kurs og webinarer? Meld deg på vårt nyhetsbrev, vi sender ut omlag ett nyhetsbrev i uka.