Logo

Sprell Levende livsmestring

Thursday 25 November 2021

12:30 – 13:30

About the event

Organizer: Søndagsskolen Norge

Bli med inn i Bibelen med Sprell Levende livsmestring – et sosial ferdighets-program for alle som ønsker å ha fokus på sosiale ferdigheter og livsmestring.

Bibelen brukes som veileder, og for hvert tema lærer vi et bibelvers og får bli med inn i en bibelfortelling. Jesus er vårt beste forbilde når det gjelder sosial kompetanse, og her får vi oppleve og undre oss over hvordan bibelfortellingene har betydning for oss i livene våre.

Etter hver samling får man et oppdrag med seg hjem, som er fint i forhold til tro på hjemmebane. Og hver samling avslutter vi med å velsigne hverandre med gode ord, og med Guds velsignelse.

Velkommen til kurset Du kan bety en forskjell.

Link til kurset: Bli med via Google Meetmeet.google.com/bzk-dtrc-vng  

Link sendes også på e-post dagen før. 

Sprell Levende livsmestring

Sprell Levende livsmestring

Thursday 25 November 2021

12:30 – 13:30

About the event

Organizer: Søndagsskolen Norge

Bli med inn i Bibelen med Sprell Levende livsmestring – et sosial ferdighets-program for alle som ønsker å ha fokus på sosiale ferdigheter og livsmestring.

Bibelen brukes som veileder, og for hvert tema lærer vi et bibelvers og får bli med inn i en bibelfortelling. Jesus er vårt beste forbilde når det gjelder sosial kompetanse, og her får vi oppleve og undre oss over hvordan bibelfortellingene har betydning for oss i livene våre.

Etter hver samling får man et oppdrag med seg hjem, som er fint i forhold til tro på hjemmebane. Og hver samling avslutter vi med å velsigne hverandre med gode ord, og med Guds velsignelse.

Velkommen til kurset Du kan bety en forskjell.

Link til kurset: Bli med via Google Meetmeet.google.com/bzk-dtrc-vng  

Link sendes også på e-post dagen før.