Logo

"Sirkulærteknologi - bransjens egen konferanse om det grønne skiftet "

Tuesday 31 August 2021

09:00 – 15:00

About the event

Organizer: Norsirk, Elektronikkbransjen & IKT-Norge

2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer i IKT- og elektronikkbransjen. Denne konferansen tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene innenriks og utenriks. 

31. august 2021 samler vi topp-politikere i Norge og Europa, næringslivsledere og samfunnstopper, og gir svar på hvilken betydning det grønne skiftet vil få for deg og din bedrift.

Arrangør: IKT-Norge, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Norsirk

PROGRAM:0900: Velkommen- Ny teknologi, digitalisering og sirkulærøkonomi frem mot 2030

• Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge 

• Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen

• Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk  

09:10 Keynote: Louise Koch, Director of Sustainability, Dell Global -The circular transformation in global tech

09:25 Norges første nasjonale strategi for sirkulær økonomi og dens betydningen for IT- og elektronikkbransjen. 

Innledning ved Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister 

Panelsamtale:

• Lars Haltbrekken, Energi- og miljøkomiteen (SV)

• Einar Wilhelmsen, byråd for finans i Oslo kommune (MDG)

• Øyvind Husby, Administrerende Direktør i IKT-Norge

Ordstyrer: Mali Hole Skogen

10:00 : Betydningen av sirkulær økonomi for digital suverenitet

Digitalisering er en maktfaktor i utformingen av økonomi, politikk og maktbalansen i verden.Industri 4.0, den digitale revolusjonen, fremtidig infrastruktur og teknologisk innovasjon er avhengig av tilgangen på metaller som inngår i elektronikk. I dag er Norge og den vestlige verden fullstendig avhengig av tilgang på råvarer fra noen ganske få markeder i verden. Samtidig har Arbeiderpartiet tatt til orde for å opprette et statlig selskap for gruvedrift på havbunnen. Vi tar diskusjonen - hvilken rolle spiller sirkulær økonomien for Norges fremtidige digitale suverenitet?  

Innledning ved Torgeir Waterhouse, sikkerhetsekspert og partner i Otte

Innledning ved professor Egil Tjåland, Instituttbestyrer for Geovitenskap og Petroleum på NTNU, « gruvedrift på havbunnen»

Panelsamtale:

Espen Barth Eide, Energi og Miljøkomiteen på Stortinget (DNA) TBC

Torgeir Waterhouse, sikkerhetsekspert og partner i Otte

Egil Tjåland,Generalsekretær, Norsk Forum for Marine Mineraler

Stig Ervik, administrerende direktør, Norsirk

Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør, Elektronikkbransjen 

Ordstyrer: Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling, IKT-Norge 

10:45: Ombruk av elektronikk – hvordan får vi det til?

Nordmenn har lenge vært gode på gjenvinning, nå flyttes fokus til ombruk. Hvordan kan vi reparere, gjenbruke og sette brukte produkter tilbake på markedet på en trygg måte? Hvis vi mener alvor med sirkulær økonomi, må vi ha på plass økonomiske insentiver som driver frem et helt nødvendig ombruksmarked for elektronikk. Hvilke forretningsmuligheter finnes, hvilke politiske beslutninger kan lette dette arbeidet, og hvor stor påvirkning kan ombruk ha på miljøet?

Innledning: Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

Innlegg: «Reuse - the new European sustainable approach» ved  Korinna Hegarty, Director Environment Policy, Applia

Innlegg og panelsamtale:Pål Haugen, daglig leder, OmBrukt AS «Her er Elektronikkbransjens ombruksløsning»

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability Elkjøp Nordic, «Elkjøp Green Deal»

Ronny Blomseth, administrerende direktør i Power International, «Ombruk i praksis»

Henning Romero Skallist, salgssjef, Foxway «Det er penger å tjene på ombruk - politiske reguleringer og flaskehalser»

Anine Dedekam, fungerende administrerende direktør, Restarters,

Ordstyrer: Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk

12:45: Økodesigndirektivet og «Right to Repair»

Økodesigndirektivet har fått en kraftig oppdatering. Det er fra i mars i år gjeldende i EU, og vil implementeres i norsk lov via EØS-avtalen.  Det stiller krav til produsenter og importører for å tilrettelegge for økt ombruk, og begrense elektronikkprodukters miljøbelastning. Energimerkeordningen gir forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet, mens «right to repair» sier at produkter må produseres på en måte som gjør dem enkle å reparere og sier i hvilken grad det lar seg gjøre. Endrer direktivet hvordan produsentene vil designe sine produkter framover? Hvordan påvirker det butikkene som får nye merkeordninger å forholde seg til, og hvilke nye regler gjelder for importører?I denne sesjonen tar vi deg gjennom reglene, mulighetene og konsekvensene for norske bedrifter og forbrukere.

Innlegg: «EUs nye regelverk - en innføring i regelverk og EUs ambisjoner» ved Wolfgang Behrend, First Counsellor and Deputy Head of the EU Delegation to Norway 

Innlegg: Hva vil økodesign-direktivet bety for norske bedrifter? Jon Ivar Tidemann, VP Energy & Environment, Nemko Group

Innlegg og panelsamtale: Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet

Nina Wilhelmsen, direktør IBM 

Morten Hoff, administrerende direktør i Wilfa 

Ordstyrer: Marte Ottemo,  kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen

14:00 Hvordan begynne rapportering på sirkulær økonomi?

Alle IT- og elektronikkselskaper bør være godt i gang med bærekraftsrapportering. Men hvordan inkluderer man sirkulærøkonomi i rapporteringen?Alle IKT-Norges medlemmer får 30% rabatt på bruk av det digitale rapporteringssystemet Cemasys, og sammen med dem og Norsirk skal IKT-Norge utvikle egne moduler for rapportering på sirkulær økonomi. Er du klar for å finne ut hva det innebærer og å begynne å rapportere på sirkulær økonomi, er dette sesjonen for deg. 

• Mali Hole Skogen, IKT-Norge

• Nora Børresen, Cemasys, Konsulent

•Mia Kristine Skybak Holmsen, Cemasys, Konsulent

 

 

14:25: Avslutning  

"Sirkulærteknologi - bransjens egen konferanse om det grønne skiftet "

"Sirkulærteknologi - bransjens egen konferanse om det grønne skiftet "

Tuesday 31 August 2021

09:00 – 15:00

About the event

Organizer: Norsirk, Elektronikkbransjen & IKT-Norge

2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer i IKT- og elektronikkbransjen. Denne konferansen tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene innenriks og utenriks. 

31. august 2021 samler vi topp-politikere i Norge og Europa, næringslivsledere og samfunnstopper, og gir svar på hvilken betydning det grønne skiftet vil få for deg og din bedrift.

Arrangør: IKT-Norge, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Norsirk

PROGRAM:0900: Velkommen- Ny teknologi, digitalisering og sirkulærøkonomi frem mot 2030

• Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge 

• Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen

• Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk  

09:10 Keynote: Louise Koch, Director of Sustainability, Dell Global -The circular transformation in global tech

09:25 Norges første nasjonale strategi for sirkulær økonomi og dens betydningen for IT- og elektronikkbransjen. 

Innledning ved Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister 

Panelsamtale:

• Lars Haltbrekken, Energi- og miljøkomiteen (SV)

• Einar Wilhelmsen, byråd for finans i Oslo kommune (MDG)

• Øyvind Husby, Administrerende Direktør i IKT-Norge

Ordstyrer: Mali Hole Skogen

10:00 : Betydningen av sirkulær økonomi for digital suverenitet

Digitalisering er en maktfaktor i utformingen av økonomi, politikk og maktbalansen i verden.Industri 4.0, den digitale revolusjonen, fremtidig infrastruktur og teknologisk innovasjon er avhengig av tilgangen på metaller som inngår i elektronikk. I dag er Norge og den vestlige verden fullstendig avhengig av tilgang på råvarer fra noen ganske få markeder i verden. Samtidig har Arbeiderpartiet tatt til orde for å opprette et statlig selskap for gruvedrift på havbunnen. Vi tar diskusjonen - hvilken rolle spiller sirkulær økonomien for Norges fremtidige digitale suverenitet?  

Innledning ved Torgeir Waterhouse, sikkerhetsekspert og partner i Otte

Innledning ved professor Egil Tjåland, Instituttbestyrer for Geovitenskap og Petroleum på NTNU, « gruvedrift på havbunnen»

Panelsamtale:

Espen Barth Eide, Energi og Miljøkomiteen på Stortinget (DNA) TBC

Torgeir Waterhouse, sikkerhetsekspert og partner i Otte

Egil Tjåland,Generalsekretær, Norsk Forum for Marine Mineraler

Stig Ervik, administrerende direktør, Norsirk

Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør, Elektronikkbransjen 

Ordstyrer: Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling, IKT-Norge 

10:45: Ombruk av elektronikk – hvordan får vi det til?

Nordmenn har lenge vært gode på gjenvinning, nå flyttes fokus til ombruk. Hvordan kan vi reparere, gjenbruke og sette brukte produkter tilbake på markedet på en trygg måte? Hvis vi mener alvor med sirkulær økonomi, må vi ha på plass økonomiske insentiver som driver frem et helt nødvendig ombruksmarked for elektronikk. Hvilke forretningsmuligheter finnes, hvilke politiske beslutninger kan lette dette arbeidet, og hvor stor påvirkning kan ombruk ha på miljøet?

Innledning: Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

Innlegg: «Reuse - the new European sustainable approach» ved  Korinna Hegarty, Director Environment Policy, Applia

Innlegg og panelsamtale:Pål Haugen, daglig leder, OmBrukt AS «Her er Elektronikkbransjens ombruksløsning»

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability Elkjøp Nordic, «Elkjøp Green Deal»

Ronny Blomseth, administrerende direktør i Power International, «Ombruk i praksis»

Henning Romero Skallist, salgssjef, Foxway «Det er penger å tjene på ombruk - politiske reguleringer og flaskehalser»

Anine Dedekam, fungerende administrerende direktør, Restarters,

Ordstyrer: Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk

12:45: Økodesigndirektivet og «Right to Repair»

Økodesigndirektivet har fått en kraftig oppdatering. Det er fra i mars i år gjeldende i EU, og vil implementeres i norsk lov via EØS-avtalen.  Det stiller krav til produsenter og importører for å tilrettelegge for økt ombruk, og begrense elektronikkprodukters miljøbelastning. Energimerkeordningen gir forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet, mens «right to repair» sier at produkter må produseres på en måte som gjør dem enkle å reparere og sier i hvilken grad det lar seg gjøre. Endrer direktivet hvordan produsentene vil designe sine produkter framover? Hvordan påvirker det butikkene som får nye merkeordninger å forholde seg til, og hvilke nye regler gjelder for importører?I denne sesjonen tar vi deg gjennom reglene, mulighetene og konsekvensene for norske bedrifter og forbrukere.

Innlegg: «EUs nye regelverk - en innføring i regelverk og EUs ambisjoner» ved Wolfgang Behrend, First Counsellor and Deputy Head of the EU Delegation to Norway 

Innlegg: Hva vil økodesign-direktivet bety for norske bedrifter? Jon Ivar Tidemann, VP Energy & Environment, Nemko Group

Innlegg og panelsamtale: Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet

Nina Wilhelmsen, direktør IBM 

Morten Hoff, administrerende direktør i Wilfa 

Ordstyrer: Marte Ottemo,  kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen

14:00 Hvordan begynne rapportering på sirkulær økonomi?

Alle IT- og elektronikkselskaper bør være godt i gang med bærekraftsrapportering. Men hvordan inkluderer man sirkulærøkonomi i rapporteringen?Alle IKT-Norges medlemmer får 30% rabatt på bruk av det digitale rapporteringssystemet Cemasys, og sammen med dem og Norsirk skal IKT-Norge utvikle egne moduler for rapportering på sirkulær økonomi. Er du klar for å finne ut hva det innebærer og å begynne å rapportere på sirkulær økonomi, er dette sesjonen for deg. 

• Mali Hole Skogen, IKT-Norge

• Nora Børresen, Cemasys, Konsulent

•Mia Kristine Skybak Holmsen, Cemasys, Konsulent

 

 

14:25: Avslutning