Logo

Webinar, 19. oktober 2021: Hvordan forstå langvarige smerter - også i opptak!

Tuesday 19 October 2021

18:00 – 20:00

About the event

Organizer: Norsk Manuellterapeutforening

Innhold:  Først foretas en begrepsavklaring av hva smerte er og hva det ikke er. De grunnleggende forskjellene mellom akutt og langvarig smerte omtales, og deretter det biologiske grunnlaget for smerteopplevelse. Smerteopplevelsens korrelat i hjernen er sannsynligvis synkronisert, oscillerende elektrisk aktivitet i utbredte nettverk. Det er da særlig interessant å kjenne og kunne påvirke de ulike faktorene som kan drive dette nettverket. Mulige årsaker til hvorfor smertesystemet går så lett i «vranglås» diskuteres. Betydningen av å forstå smertens mening blir belyst - dvs. hvordan den som opplever smerten oppfatter dens årsaker og konsekvenser. Forventingens betydning og betinget læring diskuteres med særlig henvisning til idrettsutøvere. Underveis vil det bli henvisninger og sammenligninger med forklaringsmodeller brukt i «Explain Pain».


Foreleser: Per Brodal har drevet eksperimentell hjerneforskning i mange år. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike grupper helseprofesjoner på grunn- og spesialistnivå, og er spesielt opptatt av brobygging mellom basalfag og klinikk. Han har skrevet flere lærebøker, blant annet Sentralnervesystemet (Universitetsforlaget, 5. utgave 2013) og Læringsorientert fysioterapi (med Fadnes og Leira, Universitetsforlaget 2013). 

 

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i én måned for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret.

 

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter


Undervisningstimer: 2


Sted: Webinar på Zoom


Pris: 

  • 400,- for medlem NMF

  • 600,- for ikke-medlem NMF


Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

 

Ønsker du mer informasjon om NMF, eller vil du bli medlem?

Om medlemskap i Norsk Manuellterapeutforening: Er du autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet, og deltar ofte på kurs? Bli faglig medlem i NMF for kun 900 kr i året! Som medlem i NMF får du gode rabatter på de fleste kursene og webinarene vi arrangerer. I tillegg har du svært mange andre fordeler som del av medlemskapet i NMF:

Nye medlemmer av NMF får i tillegg gratis webinarer, les mer på www.muskelskjelett.org.

Kurskalender: Sjekk også ut foreningens øvrige kurs på vår kurskalender!

Nyhetsbrev: Ønsker du å bli oppdatert på nye kurs og webinarer? Meld deg på vårt nyhetsbrev, vi sender ut omlag ett nyhetsbrev i uka.  

Webinar, 19. oktober 2021: Hvordan forstå langvarige smerter - også i opptak!

Webinar, 19. oktober 2021: Hvordan forstå langvarige smerter - også i opptak!

Tuesday 19 October 2021

18:00 – 20:00

About the event

Organizer: Norsk Manuellterapeutforening

Innhold:  Først foretas en begrepsavklaring av hva smerte er og hva det ikke er. De grunnleggende forskjellene mellom akutt og langvarig smerte omtales, og deretter det biologiske grunnlaget for smerteopplevelse. Smerteopplevelsens korrelat i hjernen er sannsynligvis synkronisert, oscillerende elektrisk aktivitet i utbredte nettverk. Det er da særlig interessant å kjenne og kunne påvirke de ulike faktorene som kan drive dette nettverket. Mulige årsaker til hvorfor smertesystemet går så lett i «vranglås» diskuteres. Betydningen av å forstå smertens mening blir belyst - dvs. hvordan den som opplever smerten oppfatter dens årsaker og konsekvenser. Forventingens betydning og betinget læring diskuteres med særlig henvisning til idrettsutøvere. Underveis vil det bli henvisninger og sammenligninger med forklaringsmodeller brukt i «Explain Pain».


Foreleser: Per Brodal har drevet eksperimentell hjerneforskning i mange år. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike grupper helseprofesjoner på grunn- og spesialistnivå, og er spesielt opptatt av brobygging mellom basalfag og klinikk. Han har skrevet flere lærebøker, blant annet Sentralnervesystemet (Universitetsforlaget, 5. utgave 2013) og Læringsorientert fysioterapi (med Fadnes og Leira, Universitetsforlaget 2013). 

 

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i én måned for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret.

 

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter


Undervisningstimer: 2


Sted: Webinar på Zoom


Pris: 

  • 400,- for medlem NMF

  • 600,- for ikke-medlem NMF


Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

 

Ønsker du mer informasjon om NMF, eller vil du bli medlem?

Om medlemskap i Norsk Manuellterapeutforening: Er du autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet, og deltar ofte på kurs? Bli faglig medlem i NMF for kun 900 kr i året! Som medlem i NMF får du gode rabatter på de fleste kursene og webinarene vi arrangerer. I tillegg har du svært mange andre fordeler som del av medlemskapet i NMF:

Nye medlemmer av NMF får i tillegg gratis webinarer, les mer på www.muskelskjelett.org.

Kurskalender: Sjekk også ut foreningens øvrige kurs på vår kurskalender!

Nyhetsbrev: Ønsker du å bli oppdatert på nye kurs og webinarer? Meld deg på vårt nyhetsbrev, vi sender ut omlag ett nyhetsbrev i uka.