Logo

Ekom-forum: IP-lagring og pengespillreklame

Monday 30 November 2020

14:00 – 16:00

Online

About the event

Organizer: IKT-Norge

Velkommen til IKT-Norges neste ekom-forum! 

 

Ekom-forum er et tilbud til medlemmer av IKT-Norge. Møtet avholdes digitalt på Google Meet. Påloggingsinformasjon og mer utfyllende dagsorden sendes påmeldte i forkant. 

 

Agenda:

Pålegg til netteiere og distributører om å hindre tilgang til reklame for ulovlige pengespill

Medietilsynet får fra årsskiftet myndighet til å gi pålegg om å hindre tilgang til reklame for ulovlige pengespill. Reglene legger opp til at Medietilsynet må vurdere blant annet hva som er teknisk mulig. Medietilsynet orienterer om de nye reglene og svarer på spørsmål fra deltakerne.

Plikt til lagring av abonnenters IP-adresser

Regjeringen har sendt forslag til endringer i ekomloven på høring. Forslaget vil gi ekomtilbyderne en plikt til å lagre informasjon om abonnentenes IP-adresse. Formålet er å kunne identifisere og dele opplysninger om abonnenter, basert på IP-adresse, med politi og påtalemyndighet.

Forslaget om lagring av IP-adresser reiser flere viktige prinsipielle og praktiske spørsmål, og vi vil gjerne ha innspill, herunder om:

  • Forholdet mellom kommunikasjonsvern og kriminalitetsbekjempelse - er forslaget treffsikkert og velbegrunnet?

  • Hvilke opplysninger må lagres for å oppfylle formålet (f.eks. statisk v. dynamisk IP), og hvordan kan dette løses praktisk

  • Hvem skal lagre (samarbeidsavtaler, driftsutsetting)

  • Vilkår for utlevering

  • Kostnadsdekning

Diskusjonen i møtet vil danne grunnlag for videre arbeid i IKT-Norge med høringen, og vil ved behov følges opp med et supplerende møte om ferdigstilling av høringssvar.

 

Agenda 2021

Planlegging av neste års ekomforum. Åpen runde om hvilke saker dere ønsker å se på IKT-Norges agenda de neste månedene, og fremover.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har innspill til agendaen, bidrag du ønsker å komme med eller om du har spørsmål.

Send e-post Helge Blyberg, politisk rådgiver i IKT-Norge: helge@ikt-norge.no/95128189.

Map displaying event location

Online

Ekom-forum: IP-lagring og pengespillreklame

Ekom-forum: IP-lagring og pengespillreklame

Monday 30 November 2020

14:00 – 16:00

Online

About the event

Organizer: IKT-Norge

Velkommen til IKT-Norges neste ekom-forum! 

 

Ekom-forum er et tilbud til medlemmer av IKT-Norge. Møtet avholdes digitalt på Google Meet. Påloggingsinformasjon og mer utfyllende dagsorden sendes påmeldte i forkant. 

 

Agenda:

Pålegg til netteiere og distributører om å hindre tilgang til reklame for ulovlige pengespill

Medietilsynet får fra årsskiftet myndighet til å gi pålegg om å hindre tilgang til reklame for ulovlige pengespill. Reglene legger opp til at Medietilsynet må vurdere blant annet hva som er teknisk mulig. Medietilsynet orienterer om de nye reglene og svarer på spørsmål fra deltakerne.

Plikt til lagring av abonnenters IP-adresser

Regjeringen har sendt forslag til endringer i ekomloven på høring. Forslaget vil gi ekomtilbyderne en plikt til å lagre informasjon om abonnentenes IP-adresse. Formålet er å kunne identifisere og dele opplysninger om abonnenter, basert på IP-adresse, med politi og påtalemyndighet.

Forslaget om lagring av IP-adresser reiser flere viktige prinsipielle og praktiske spørsmål, og vi vil gjerne ha innspill, herunder om:

  • Forholdet mellom kommunikasjonsvern og kriminalitetsbekjempelse - er forslaget treffsikkert og velbegrunnet?

  • Hvilke opplysninger må lagres for å oppfylle formålet (f.eks. statisk v. dynamisk IP), og hvordan kan dette løses praktisk

  • Hvem skal lagre (samarbeidsavtaler, driftsutsetting)

  • Vilkår for utlevering

  • Kostnadsdekning

Diskusjonen i møtet vil danne grunnlag for videre arbeid i IKT-Norge med høringen, og vil ved behov følges opp med et supplerende møte om ferdigstilling av høringssvar.

 

Agenda 2021

Planlegging av neste års ekomforum. Åpen runde om hvilke saker dere ønsker å se på IKT-Norges agenda de neste månedene, og fremover.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har innspill til agendaen, bidrag du ønsker å komme med eller om du har spørsmål.

Send e-post Helge Blyberg, politisk rådgiver i IKT-Norge: helge@ikt-norge.no/95128189.